Algemeen

Prijzen en Aanbiedingen

Betaalmogelijkheden

Verzend- en handlingskosten

Levering

Annuleren

Ruilen en retourneren

Voorraad

Garantie en aansprakelijkheid

Privacy

 

Algemeen
De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Pico by Amazingkids en de klant.
Pico by Amazingkids heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Prijzen en Aanbiedingen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
Pico by Amazingkids is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. 

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL
  • Paypal  
  • Afterpay
  • Overboeking
  • Sofort banking
  • Giropay

Verzend- en handlingskosten

  • De verzend- en handlingskosten bedragen € 3,95 euro per bestelling binnen Nederland, ongeacht de grootte of gewicht van de bestelling (Duitsland en België € 5,95).
  • GRATIS verzending binnen Nederland, van bestellingen boven €50 (Duitsland en België boven €150).

(Dit bedrag dient minimaal resp. €50 en €150 aan bestelde artikelen te zijn)
Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant. Zie ook Ruilen en Retourneren.

Levering
Pico Mode streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.
Pico Mode zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
Pico Mode heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen, wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
Pico Mode is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres. 

Annuleren
Het is mogelijk binnen 24 uur een bestelling te annuleren, mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per e-mail: webshop@picomode.nl of telefonisch: 085-4016372

Ruilen en Retourneren
Wanneer een artikel niet aan je verwachting voldoet, bestaat de mogelijkheid om binnen 14 dagen te ruilen en/of te retourneren d.m.v. het ingevulde retour- of herroepingsformulier (zie hier het retourformulier).   
Voor ruilingen en/of retouren gelden de volgende voorwaarden:

  • Ruilen

- Voor een andere maat of kleur, mits het artikel van hetzelfde bedrag is. Je hoeft dan geen verdere bijkomende kosten te betalen.
- Wil je een ander artikel, dien je een nieuwe bestelling te plaatsen.

  • Retourneren

Retourneren kan gratis in één van onze winkels.

Ons retouradres is: 
Pico by Amazingkids
Kruiswijk 14e 
1761AR Anna Paulowna

1. Na ontvangst van één of meerdere retourartikelen, zal het  aankoopbedrag uiterlijk binnen 2 weken teruggestort worden. Indien de retour niet aan onze voorwaarden voldoet, zijn wij genoodzaakt de verzendkosten à € 3,95 in mindering te brengen op het retourbedrag.
Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief. 
2. De goederen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, onbeschadigd, met aangehecht prijskaartje en in een deugdelijke verpakking (schoenendozen bv. verpakt in een buitenverpakking) teruggestuurd te worden.
Indien het prijskaartje niet meer aanwezig is, zijn wij genoodzaakt om 25% van het aankoopbedrag in te houden.
3. De retourbon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met je retourzending.
4. De portokosten, alsmede het verzendrisico voor retourzending, zijn voor rekening van de klant.
5. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, ongeacht de reden van het retoursturen.
6. Indien wij de retour na onze gestelde retourtermijn van 14 dagen ontvangen, zijn wij genoodzaakt 25% van het aankoopbedrag in te houden op het retourbedrag.
7. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.’’

Voorraad
Alle kleding is in principe uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht.
U wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Pico Mode zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

Garantie en Aansprakelijkheid
Pico Mode garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Pico Mode een aankoopbewijs.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Pico Mode de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Pico Mode vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Pico Mode te retourneren en het eigendom daarover aan Pico Mode te verschaffen.
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pico Mode, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.

Onverminderd het bovenstaande is Pico Mode niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pico Mode of zijn ondergeschikten

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Pico Mode.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail (info@picomode.nl) aan ons bevestigen.